FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यसम्पादन सम्झौता

७९-८० 07/10/2023 - 00:00 PDF icon कार्यसम्पादन सम्झौता.pdf

सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७९

७९-८० 08/10/2022 - 00:00 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिको सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf

राजस्व सुधार कार्ययोजना

७९-८० 08/10/2022 - 00:00 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना.pdf

दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण

७९-८० 07/25/2022 - 00:00 PDF icon दिगो विकास स्थानीयकरण फाइनल.pdf

क्षमता विकास योजना

७९-८० 07/21/2022 - 00:00 PDF icon क्षमता विकास योजना फाइनल.pdf

मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७८/७९ -२०८०/८१ )

२०७८-७९ 06/10/2022 - 00:00 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिकाको मध्यमकालिन खर्च संरचना.pdf

संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन (O & M Report)

७९-८० 01/15/2022 - 00:00 PDF icon O &M.pdf

व्ययको तेस्रो चौमासिक विवरण २०७७/०७८

७७/७८ 07/14/2021 - 00:00 PDF icon 4.2.2(1)व्ययको तेस्रो चौमासिक विवरण.pdf

आयको तेस्रो चौमासिक विवरण २०७७/०७८

७७/७८ 06/15/2021 - 00:00 PDF icon 4.2.2(1)आयको तेस्रो चौमासिक विवरण २०७७.०७८.pdf

आयको दोस्रो चौमासिक विवरण २०७७/०७८

७७/७८ 02/13/2021 - 00:00 PDF icon 4.2.2(1)आयको दोस्रो चौमासिक विवरण २०७७.०७८.pdf

Pages