FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/28/2020 - 14:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/02/2019 - 15:02 PDF icon Arthik ain 2076.pdf
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 13:43 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 13:42 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 13:28 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ .pdf
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन२०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 13:26 PDF icon कालिगण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ .pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 11/27/2017 - 13:33 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf