FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WaSH) योजना ७९-८० 04/09/2023 - 11:52 PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WaSH) योजना
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानूर २०७४ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:39 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानूर २०७४
कन्टेन्जेन्सी बाँडफाड तथा खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ भाग ३ ७७/७८ 01/08/2023 - 17:39 PDF icon कन्टेन्जेन्सी बाँडफाड तथा खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ भाग ३
करारमा प्राविधिक र श्रेणी विहिन कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:38 PDF icon करारमा प्राविधिक र श्रेणी विहिन कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४ भाग १ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:35 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४ भाग १
खरिद सम्बन्धि कानून २०७४ भाग १ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:34 PDF icon खरिद सम्बन्धि कानून २०७४ भाग १
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:33 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३
न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 01/08/2023 - 17:33 PDF icon न्यायीक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५
परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:32 PDF icon परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ भाग ३
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ भाग १ ७४/७५ 01/08/2023 - 17:31 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ भाग १

Pages