FAQs Complain Problems

आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा २०८० को नतिजा प्रकाशन ।

आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा २०८० को नतिजा प्रकाशन ।
आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा २०८० को नतिजा प्रकाशन ।
आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा २०८० को नतिजा प्रकाशन ।

आर्थिक वर्ष: