FAQs Complain Problems

सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह २०७९ बैशाख १ गते देखि ७ गते सम्म >>> जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराइ, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता घटना दर्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो स्थायी वडा कार्यालयमा गई घटना घटेको ३५ दिन भित्र गरौं/गराऔं ।

आर्थिक वर्ष: