FAQs Complain Problems

आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा सच्याइएको सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा सच्याइएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: