FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहि व्यक्तिलाई सहि समयमा सहि रकम प्रदान, सामाजिक सुरक्षाको हाम्रो अभियान।

सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ।

जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं ।

 

कालिगण्डकी नदिको विभिन्न बगर क्षेकत्राट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा स्ंकलन कार्यको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना

Pages